דף הבית אודות תלמה גביש מאמרים סרטונים ביבליוגרפיה ספרים מומלצים צור קשר
למורה - טרפז
כדי לחשב שטחו של טרפז יצרנו משולש השווה לו בשטחו. את שטח המשולש חישבנו לפי מחצית שטח המקבילית המתאימה. את שטח המקבילית חישבנו לפי המלבן השווה לה בשטחו. את שטח המלבן חישבנו לפי מספר הריבועים המרצפים אותו. לומד שמתנסה בשלבים השונים החל מהמוחשי,מהפעילות הפיזית, וכלה במופשט ,בשימוש בנוסחאות, יכול להשתמש באופן יצירתי בחישוב שטחים שונים.
תגובות: -1   צפיות: -1
הנדסה - חישובי שטחים

תגובות: -1
צפיות: -1
ספר חשבון לתלמיד
ספר חשבון למורה
1. מספרים טבעיים
2. מובני השבר
3. המשמעות של חיבור וחיסור שברים
4. הרחבה וצמצום
5. צמצום והרחבה - חיבור וחיסור
6. חיבור וחיסור מספרים מעורבים
7. כפל וחילוק של שברים פשוטים
8. השלם וחלקיו
9. מציאת השלם מהחלק בשברים וב-%
10. היחס בין המרכיבים הכמותיים
11. יותר ופחות משלם
12. הכרת השבר העשרוני
13. חיבור וחיסור שבר עשרוני
14. כפל וחילוק שבר עשרוני
15. השבר העשרוני ואחוזים
הנדסה לתלמיד
הנדסה למורה
הנדסה - כיתות ד'
הנדסה - כיתות ה'
הנדסה - יחידות
הנדסה - חישובי שטחים