דף הבית אודות תלמה גביש מאמרים סרטונים ביבליוגרפיה ספרים מומלצים צור קשר
למורה - מטרות ומושגים
בשלב זה אנו ממליצים על שימוש מאוד מוגבל ומושכל במחשבון.הבנת המשמעות של יותר או של פחות משלם מצריכה טיפול ביחסי הכלה. למשל: כמה אחוזים מכיל המספר הנתון. כאשר אנחנו יודעים כמה אחוזים מוכלים בכמות הנתונה, אנו יודעים שאם נחלק באותם האחוזים נמצא את ערכו של אחוז אחד. לתהליך הזה קוראים "מציאת ערך היחידה."אחרי שמצאנו את ערך היחידה, נוכל לכפול במספר היחידות המבוקשות. הוא הדין לגבי יחס הנתון בשבר פשוט.
תגובות: -1   צפיות: -1
11. יותר ופחות משלם

תגובות: -1
צפיות: -1
ספר חשבון לתלמיד
ספר חשבון למורה
1. מספרים טבעיים
2. מובני השבר
3. המשמעות של חיבור וחיסור שברים
4. הרחבה וצמצום
5. צמצום והרחבה - חיבור וחיסור
6. חיבור וחיסור מספרים מעורבים
7. כפל וחילוק של שברים פשוטים
8. השלם וחלקיו
9. מציאת השלם מהחלק בשברים וב-%
10. היחס בין המרכיבים הכמותיים
11. יותר ופחות משלם
12. הכרת השבר העשרוני
13. חיבור וחיסור שבר עשרוני
14. כפל וחילוק שבר עשרוני
15. השבר העשרוני ואחוזים
הנדסה לתלמיד
הנדסה למורה
הנדסה - כיתות ד'
הנדסה - כיתות ה'
הנדסה - יחידות
הנדסה - חישובי שטחים