דף הבית אודות תלמה גביש מאמרים סרטונים ביבליוגרפיה ספרים מומלצים צור קשר
לתלמיד - חילוק
לחילוק יש מספר משמעויות. נתון השלם. אם מחפשים את מספר הפריטים בכל קבוצה חלקית. זהו חילוק לחלקים. מחפשים את הניכפל. אם מחפשים את מספר הקבוצות. זהו חילוק להכלה, כי מחפשים כמה פעמים הקבוצה הכוללת מכילה את הקבוצות החלקיות. מחפשים את הכופל. יש לחילוק משמעות נוספת : יחס. מומלץ לקרוא את שני המאמרים על החילוק, ולצפות בסרטונים.
תגובות: -1   צפיות: -1
למורה - חילוק
לחילוק יש 3 משמעויות. כדי להבין אותן מומלץ לקרוא את המאמרים על משמעויות החילוק לפני ההוראה. הצפייה בסרטון על החילוק תסייע להבנת הקשר בין הכפל והחילוק ותקל על ההקנייה של הפעולה. אפשר לקרוא את המאמרים ולצפות בסרטונים יחד עם התלמידים אחרי שמסיימים את הוראת החילוק. פעילות כזאת תכין את התלמידים ללימוד עצמאי ולסיכום מה שנרכש.
תגובות: -1   צפיות: -1
למורה - ממוצע
חשיבותו של הממוצע היא שמספר אחד מייצג בערך את ערכי הקבוצה. צריך לזכור שאי אפשר להסתמך על הממוצע כמדד המייצג את ערכי הקבוצה כאשר ערכי הקבוצה הם קיצוניים. למשל, אם בבית אחד גר מישהו שמרוויח 546,980 ש"ח ושכנו מרוויח 5,890 ש"ח. אם נעשה ממוצע של שתי ההכנסות(לחבר אותן ולחלק את הסכום ל-2) נקבל תמונה מעוותת ממצבם הכלכלי של תושבי הבית.
תגובות: -1   צפיות: -1
1. מספרים טבעיים

תגובות: -1
צפיות: -1
ספר חשבון לתלמיד
ספר חשבון למורה
1. מספרים טבעיים
2. מובני השבר
3. המשמעות של חיבור וחיסור שברים
4. הרחבה וצמצום
5. צמצום והרחבה - חיבור וחיסור
6. חיבור וחיסור מספרים מעורבים
7. כפל וחילוק של שברים פשוטים
8. השלם וחלקיו
9. מציאת השלם מהחלק בשברים וב-%
10. היחס בין המרכיבים הכמותיים
11. יותר ופחות משלם
12. הכרת השבר העשרוני
13. חיבור וחיסור שבר עשרוני
14. כפל וחילוק שבר עשרוני
15. השבר העשרוני ואחוזים
הנדסה לתלמיד
הנדסה למורה
הנדסה - כיתות ד'
הנדסה - כיתות ה'
הנדסה - יחידות
הנדסה - חישובי שטחים