דף הבית אודות תלמה גביש מאמרים סרטונים ביבליוגרפיה ספרים מומלצים צור קשר

הנדסה לתלמיד כיתה ד ספר הנדסה לתלמיד כיתה ד' כיתות ה-ו המעגל והעיגול בניות היסוד קווי לוואי במשולש משפחת המרובעים גבהים במקביליות מדידות מבחן עצמי יחידות: יחידות אורך נוסחאות הוצאת שורש דצימטר מרובע יחידות נפח תרגול מעבר של יחידות שטח ונפח קיבולת בעיות שונות בנושא: טרה, ברוטו, נטו חישוב משכי זמן חישובי שטחים מקבילית משולש טרפז המעגל והעיגול קשת וגיזרה

 
 
ספר חשבון לתלמיד
ספר חשבון למורה
1. מספרים טבעיים
2. מובני השבר
3. המשמעות של חיבור וחיסור שברים
4. הרחבה וצמצום
5. צמצום והרחבה - חיבור וחיסור
6. חיבור וחיסור מספרים מעורבים
7. כפל וחילוק של שברים פשוטים
8. השלם וחלקיו
9. מציאת השלם מהחלק בשברים וב-%
10. היחס בין המרכיבים הכמותיים
11. יותר ופחות משלם
12. הכרת השבר העשרוני
13. חיבור וחיסור שבר עשרוני
14. כפל וחילוק שבר עשרוני
15. השבר העשרוני ואחוזים
הנדסה לתלמיד
הנדסה למורה
הנדסה - כיתות ד'
הנדסה - כיתות ה'
הנדסה - יחידות
הנדסה - חישובי שטחים