דף הבית אודות תלמה גביש מאמרים סרטונים ביבליוגרפיה ספרים מומלצים צור קשר

הנדסה למורה כיתה ד ספר הנדסה למורה כיתה ד' כיתות ה-ו הקדמה המעגל והעיגול בניות יסוד קווי הלוואי במשולש משפחת המרובעים גבהים במקביליות הגדרות מדידות מבחן עצמי יחסים בין מצולעים יחידות: הקדמה יחידות אורך מעורבות נוסחאות חיבור יחידות שטח סיכום יחידות שטח הוצאת שורש דצימטר מרובע דונם יחידות נפח חוק חשוב נתונים על ארצות העולם קיבולת סיכום חישובי שטחים מקבילית משולש טרפז המעגל והעיגול גיזרה מיקטע קשת וגיזרה

 
 
ספר חשבון לתלמיד
ספר חשבון למורה
1. מספרים טבעיים
2. מובני השבר
3. המשמעות של חיבור וחיסור שברים
4. הרחבה וצמצום
5. צמצום והרחבה - חיבור וחיסור
6. חיבור וחיסור מספרים מעורבים
7. כפל וחילוק של שברים פשוטים
8. השלם וחלקיו
9. מציאת השלם מהחלק בשברים וב-%
10. היחס בין המרכיבים הכמותיים
11. יותר ופחות משלם
12. הכרת השבר העשרוני
13. חיבור וחיסור שבר עשרוני
14. כפל וחילוק שבר עשרוני
15. השבר העשרוני ואחוזים
הנדסה לתלמיד
הנדסה למורה
הנדסה - כיתות ד'
הנדסה - כיתות ה'
הנדסה - יחידות
הנדסה - חישובי שטחים