דף הבית אודות תלמה גביש מאמרים סרטונים ביבליוגרפיה ספרים מומלצים צור קשר
תוכן העניינים בחשבון: ראציונאל, הצעות למערכים, הסבר לתהליכים, פתרונות לבעיות.

1. מספרים טבעיים מטרות ומערך השוואה חוקים וחוקיות 1 חוקים וחוקיות 2 חיבור חיסור כפל 1 כפל 2 חילוק חילוק כיחס עיגול מספרים ממוצע ממוצע משוקלל 2. מובני השבר מטרות משמעות המילים השדה המנטלי מובני השבר 1 מובני השבר 2 מובני השבר 3 מובני השבר 4 3. המשמעות של חיבור וחיסור שברים מטרות ומושגים פתרונות 4. הרחבה וצמצום מטרות ומושגים פתרונות חיפוש חוקיות שיתוף התלמיד בחיי יומיום קשרי חשיבה פתרון החידה 5. צמצום והרחבה לשירות החיבור והחיסור מטרות דיון מקדים ארגון ויעילות פיתוח חשיבה ממיינת עקרונות קוגנטיביים הפתרונות סיכום 6. חיבור וחיסור מספרים מעורבים מטרות ומושגים תרגול פתרון הכנה לאלגברה למה מתימטיקה? אנלוגיה 7. כפל וחילוק של שברים פשוטים מטרות ומושגים כפל שבר בשלם כפל שבר בשבר חילוק הכללה אמצעי לזיכרון 8. השלם וחלקיו השלם וחלקיו בעיה חדשה הבחנה הצגת האחוז מקור ידע 9. מציאת השלם מהחלק בשברים ובאחוזים מטרות ומושגים מטלה ראשונה מטלה שניה השאלה העצמית רוצה שם 10. היחס בין המרכיבים הכמותיים של הבעיות העוסקות בשלם ובחלקיו מטרות ומושגים הסקת מסקנות פתרונות 11. יותר ופחות משלם מטרות ומושגים יותר ופחות משלם יחסי הכלה הבחנה פתרונות פתיחת נושא פתרונות 1-55 מערך הפרש החלקים מערך לדוגמא הרחבות הצעה למערך נוסף בעיות לחזרה 12. הכרת השבר העשרוני מבוא חזרה סדר פעולות סדר פעולות א סדר פעולות ב חזקות חזקות במחשבון חזקות של 10 שבר עשרוני יחסי הספרות הכתיב העשרוני שבר פשוט ועשרוני סיכום 13. חיבור וחיסור שבר עשרוני חיבור שבר עשרוני חיבור שברים ומחשבון מעשרוני לפשוט ולהיפך בעיות בשבר עשרוני תרגילי חיסור השוואת עקרונות בעיות עשרוניות 14. כפל וחילוק שבר עשרוני כפל בחזקות 10 חילוק בחזקות 10 יחידות מידה חישובים יח' עשרוניות המרה, פריטה כפל שבר עשרוני חילוק שבר עשרוני בשלם חילוק שלם חילוק שברים עשרוניים חילוק קטן בגדול שבר פשוט לעשרוני פעולה עם שארית סדרי גודל חישובים סדרי גודל תרגילי סיכום בעיות מסכמות 15. השבר העשרוני ואחוזים מציאת החלק מהשלם השלם מהחלק 1 השלם מהחלק 2 מציאת היחס יותר ופחות משלם הפרש החלקים בעיות 2-16 בעיות 17-26 בעיות 27-40 מחנכים שמעונינים בחומר נוסף, דפי עזר לתלמידים מתקשים או מצטיינים, או מורים שמוכנים לתרום מהידע שלהם מוזמנים לשלוח מייל תלמה גביש בדואר האלקטרוני: talmagavish8@gmail.com

 
 
ספר חשבון לתלמיד
ספר חשבון למורה
1. מספרים טבעיים
2. מובני השבר
3. המשמעות של חיבור וחיסור שברים
4. הרחבה וצמצום
5. צמצום והרחבה - חיבור וחיסור
6. חיבור וחיסור מספרים מעורבים
7. כפל וחילוק של שברים פשוטים
8. השלם וחלקיו
9. מציאת השלם מהחלק בשברים וב-%
10. היחס בין המרכיבים הכמותיים
11. יותר ופחות משלם
12. הכרת השבר העשרוני
13. חיבור וחיסור שבר עשרוני
14. כפל וחילוק שבר עשרוני
15. השבר העשרוני ואחוזים
הנדסה לתלמיד
הנדסה למורה
הנדסה - כיתות ד'
הנדסה - כיתות ה'
הנדסה - יחידות
הנדסה - חישובי שטחים