דף הבית אודות תלמה גביש מאמרים סרטונים ביבליוגרפיה ספרים מומלצים צור קשר
תלמה גביש שמחה להעמיד לרשות הציבור ללא תשלום את חוברות העבודה לתלמיד וחוברות הדרכה למורה. לכל חוברת לתלמיד יש חוברת הדרכה מתאימה, שבה מצוי ספר התלמיד , עם הסברים מדויקים על דרכי הפתרון ועל משמעותם. התשובות המצופות מהתלמידים צבועות באדום. בדרך זו יכולים גם הורים ומחנכים, שאינם אנשי מקצוע, להקנות את הידע הנדרש לחניכיהם, ולומדים עצמאיים יכולים למלא חסר בידע המתמטי שלהם.

למחנך מומלץ לעבוד לפי הסדר הבא: א) קריאת המאמרים שמציגים את הראציונאל של השיטה; ב) קריאת ההקדמות למיניהן; ג) שימוש בחוברות ההדרכה המתאימות. לתלמיד יש לתת בידי התלמיד רק את החוברות לתלמיד. ללומד עצמאי מומלצת עבודה לפי הסדר הבא: א) קריאת המאמרים וההקדמות; ב) פתרון יחידה שלמה בספר התלמיד; ג) בדיקת התשובות ותהליכי החשיבה בספר המורה. באתר מוצגת יחידה שלמה ועקבית של הוראה. שימוש חלקי בחומרים שבאתר, ללא רצף העניינים שבו, יגרע מהשפעתם על פיתוח החשיבה בכלל והחשיבה המתמטית בפרט. ניתן לקבל ללא תשלום חומרים נוספים בהנדסה ובשברים עשרוניים ואחוזים, על ידי פנייה בדואר אלקטרוני אל המחַברת: talmagavish8@gmail.com כל הזכויות שמורות לַמְּחַבֶּרֶת. כל שימוש חלקי או מלא בחומר לצורכי מסחר ו/או עשיית רווחים ללא הסכמה בכתב מהמחברת אסור בתכלית האיסור. קצת היסטוריה על הקשר של האתר לשיטת סינגפור לפני מספר שנים החלטתי להירתם להעלאת רמת המתמטיקה בישראל. כחלק מפעילותי למען שיפור המצב, כתבתי את החומרים שבאתר כדי לתת מענה מיידי ככל האפשר לתלמידי כיתות ה' ו', לפני המעבר לחטיבת הביניים. לאור ניסיוני, תלמידי חטיבת הביניים מגלים קשיים רבים גם בחומר שקודם לשברים הפשוטים. בלית ברירה, הקדשתי לחומר הזה רק את היחידה הראשונה. התמקדותי בשבר הפשוט ובאחוזים, נועדה לפתח אצל התלמידים חשיבה מתמטית שיטתית, לכן הוקדשו לנושאים אלה 10 יחידות. חיפשתי פתרון להקניית יסודות המתמטיקה לתלמידי הכיתות הראשונות של היסודי. חָברו אלי בַּחִיפוש אנשי חינוך נוספים, אנשי תעשייה, היי-טק ואקדמיה. הדאגה למצבה הקשה של ישראל בתחום החינוך המתמטי הביאה אותנו להקמת "העמותה הישראלית לקידום החינוך המתמטי לכל". העמותה פועלת ללא כוונת רווח וחבריה עובדים בהתנדבות. בחיפושינו אחר תוכנית לימודים מתאימה לבית הספר היסודי, גילינו שסינגפור זכתה להישגים מרשימים במבחנים הבינלאומיים. היא הגיעה למקום הראשון בעולם בהפרש גדול מאוד מהמדינות הבאות אחריה, באופן עקבי ורציף לאורך שנים. מצאנו שחלק נכבד מהצלחתם של הסינגפורים מקורו בספרי לימוד המתמטיקה שלהם. החלטנו לתרגם אותם לעברית במהירות האפשרית תחת השם: "מתמטיקה יסודית". מורים והורים שלימדו את "מתמטיקה יסודית" היו תמימי דעים שההישגים של תלמידיהם הם מעל ומעבר למקובל בארץ. הילדים אוהבים את המקצוע, כי הספרים ידידותיים מאוד בנוסף לרמתם גבוהה. ככל שמעמיקים בספרי סינגפור מבינים טוב יותר את הסיבות להידרדרותנו בשנים שלימדנו כפי שלימדנו. בעוד שאנו בארץ שמנו את הדגש על התוצר [ הפתרון ], בסינגפור פיתחו את תהליכי החשיבה. בעוד שהשיטה שהייתה נפוצה בארץ נהגה ברדוקציה מוחלטת של פעולות החשבון [ החיסור הוא חלק מתבנית החיבור, החילוק הוא חלק מתבנית הכפל ] הסינגפורים הדגישו לא רק את ההבדלים בין הפעולות החשבוניות, אלא גם את ההבחנות הדקות במשמעותן של אותן פעולות החשבון [ 6 משמעויות לחיסור, 3 משמעויות לחילוק]. התברר לי שהקונספציה של ספרי סינגפור תואמת במידה רבה לזו של החומר באתר הנוכחי: היא מתמקדת בָּעיקר ומתרכזת בתהליכי חשיבה, בפיתוחם ובשליטה בפעולות החשבון. למרות העובדה שהאתר נבנה עוד לפני שנפגשתי בספרי סינגפור, התיאום בין השניים יכול לסייע למורים לבנות את היסודות. מאחר שהחומר של כיתות א' - ג' בסינגפור עולה ברמתו על כל מה שנלמד אי-פעם בארץ, כדאי למחנכים שחפצים בסגירת הפערים ובטיפוח חשיבה מתמטית שיטתית, ללמד את העקרונות של 4 פעולות החשבון לפי גישתם של הסינגפורים, לפני שהם מלמדים את החומר שבאתר "לדעת חשבון". במקרים של קושי בהוראת כל ספרי "מתמטיקה יסודית" כפי שהם [ למשל, לתלמידים בוגרים שיש להקנות להם את היסודות במהירות ] יכולים המחנכים להסתפק בחומר שביחידה הראשונה של "לדעת חשבון" ובהקניית חלק מההבחנות של הסינגפורים, כפי שבאים לידי ביטוי בצרור המאמרים שבאתר.באתר "לדעת חשבון" משנת 2000 הפרדתי את ספר המורה מספר התלמיד. במהדורה הנוכחית כל פרק בספר התלמיד מלווה מייד בספר המורה המספק פתרונות והסברים. המאמרים הכלליים והסרטונים נמצאים בנפרד, כך שכל לומד עצמאי יוכל להיעזר באתר לפי סגנון הלימוד המתאים לו. באיחולי הצלחה תלמה גביש אוגוסט2014

 
 
ספר חשבון לתלמיד
ספר חשבון למורה
1. מספרים טבעיים
2. מובני השבר
3. המשמעות של חיבור וחיסור שברים
4. הרחבה וצמצום
5. צמצום והרחבה - חיבור וחיסור
6. חיבור וחיסור מספרים מעורבים
7. כפל וחילוק של שברים פשוטים
8. השלם וחלקיו
9. מציאת השלם מהחלק בשברים וב-%
10. היחס בין המרכיבים הכמותיים
11. יותר ופחות משלם
12. הכרת השבר העשרוני
13. חיבור וחיסור שבר עשרוני
14. כפל וחילוק שבר עשרוני
15. השבר העשרוני ואחוזים
הנדסה לתלמיד
הנדסה למורה
הנדסה - כיתות ד'
הנדסה - כיתות ה'
הנדסה - יחידות
הנדסה - חישובי שטחים