דף הבית אודות תלמה גביש מאמרים סרטונים ביבליוגרפיה ספרים מומלצים צור קשר
תוכן העניינים בחשבון.

1. מספרים טבעיים חוקים וחוקיות 1 חוקים וחוקיות 2 חיבור חיסור כפל 1 כפל 2 חילוק החילוק כיחס עיגול מספרים ממוצע 2. מובני השבר מובני השבר 1 מובני השבר 2 מובני השבר 3 מובני השבר 4 3. המשמעות של חיבור וחיסור שברים תרגול 4. הרחבה וצמצום תרגול 5. צמצום והרחבה לשירות החיבור והחיסור תרגול סיכום 6. חיבור וחיסור מספרים מעורבים תרגול 7. כפל וחילוק של שברים פשוטים הכתיב האלגברי כפל שבר בשלם כפל שבר בשבר חילוק חילוק שלם בשבר 8. השלם וחלקיו השלם וחלקיו האחוז 9. מציאת השלם מהחלק בשברים ובאחוזים תרגול 10. היחס בין המרכיבים הכמותיים היחס בין המרכיבים הכמותיים של הבעיות העוסקות בשלם ובחלקיו 11. יותר ופחות משלם פתיחת הנושא יותר ופחות משלם בעיות שונות מסכמות 12. הכרת השבר העשרוני השיטה העשרונית סדר פעולות העלאה בחזקה מספר רציונאלי היחס בין הספרות 13. חיבור וחיסור שבר עשרוני חיבור שברים עשרוניים חיבור וחיסור של השבר הפשוט והשוואתו לחיבור וחיסור של השבר העשרוני בעיות לתרגול חיבור וחיסור 14. כפל וחילוק שבר עשרוני הכפל של השבר העשרוני חילוק בחזקות של 10 חילוק מספרים מסדר גודל גבוה, השיטה העשרונית והמחשבון חילוק מספר קטן במספר גדול ממנו או הפיכת שבר פשוט לשבר עשרוני תרגילי סיכום 15. השבר העשרוני ואחוזים השלם וחלקיו באחוזים ובשברים מציאת היחס או מציאת האחוז בשברים פשוטים יותר ופחות מהשלם בשברים פשוטים בעיות שונות הפרש החלקים מבחר בעיות חלק א' מבחר בעיות חלק ב' לקבלת עזרה נוספת ניתן לפנות אל תלמה גביש בדואר האלקטרוני: talmagavish8@gmail.com

 
 
ספר חשבון לתלמיד
ספר חשבון למורה
1. מספרים טבעיים
2. מובני השבר
3. המשמעות של חיבור וחיסור שברים
4. הרחבה וצמצום
5. צמצום והרחבה - חיבור וחיסור
6. חיבור וחיסור מספרים מעורבים
7. כפל וחילוק של שברים פשוטים
8. השלם וחלקיו
9. מציאת השלם מהחלק בשברים וב-%
10. היחס בין המרכיבים הכמותיים
11. יותר ופחות משלם
12. הכרת השבר העשרוני
13. חיבור וחיסור שבר עשרוני
14. כפל וחילוק שבר עשרוני
15. השבר העשרוני ואחוזים
הנדסה לתלמיד
הנדסה למורה
הנדסה - כיתות ד'
הנדסה - כיתות ה'
הנדסה - יחידות
הנדסה - חישובי שטחים